De oprichting van onze waterrecreatie vereniging.

 

Eind zestiger jaren van de 20 ste eeuw

 

Er zijn plannen tot inrichting van een recreatie gebied Het Twiske.

In die tijd wordt er op de ringvaart en de Westplas veel gezeild met BM ers, schakels en jollen, incidenteel wordt er zeilles gegeven door watersporters aan jongelui.

De Gemeente Oostzaan beheerd ligplaatsen in het dorp tegen betaling, Gemeentearchitect de heer D.A.G. Reinders zoekt Oostzaners die verenigd zijn en bespreekt dit met dirk Kef  ( senior) tijdens een bouwbespreking.

Men vond “als particulier bereik je niets” maar als vereniging met leden en een doel kun je iets bereiken.

Dirk heeft in die tijd veel contacten binnen het Oostzaanse bedrijfsleven en is vervent watersporter, vanuit beide segmenten trommelt hij mensen bij elkaar en op 25 Januari 1972 is het zover.

Ten huize van Lex Doornspleet Rietschoot 13 te Oostzaan komen de volgende mensen bij elkaar.

 

Het bestuur:      De voorzitter                     de Heer Hoegee

                               De penningmeester       de heer van Fucht

                               De secretaris                     de Heer Doornspleet

                               De vice voorzitter            de Heer Kef (senior)

                               2e vice voorzitter             de Heer Esselman

 

Tevens waren aanwezig: Hr Busch, Hr Dil, Hr Hes, Hr Kef (junior), Hr Langenberg, Hr C Pet, Hr Larooi

                                                  en Hr A Tuinhout.

 

Zij richten op

 

Waterrecreatievereniging (afgekort WRV) “Het twiske” gevestigd te oostzaan.

 

Per brief wordt de gemeente Oostzaan op de hoogte gesteld, en worden de doelstellingen omschreven.

 

Voor zeilers zijn er twee dingen die er toe doen. Het inrichten van een jachthaven in het recreatie gebied en de aanleg van een toegangsweg met brug over de ringvaart / Westplas dit werd de brug in het Zuiderlaaik.

 

In de tijd dat de brug en toegangsweg er nog niet waren geeft WRV Het Twiske zeilles op de Westplas op de zaterdagmorgen.

Diverse particulieren stellen hiervoor hun zeilboot ter beschikking met of zonder bemanning.

De grondslag van de zeilinstructie wordt gelegd door Kees Olie, tijdens zijn studententijd is kees als zeilinstructeur actief geweest bij de Eerste Friese Zeilschool te Sneek en op zeilkampen bij Grouw.

 

De zeilinstructie blijkt de kurk te zijn war onze vereniging op drijft maar met deze kurk zijn we er nog ………lang niet.

We hebben een onderkomen nodig want we willen het onderstaande gaan doen:

 

We gaan theorie les geven

We gaan Piraten bouwen (dit is een kleine zeilboot voor de jeugd)

We gaan oud papier verzamelen

 We gaan koffie zetten en uiteraard drinken

We gaan de kachel stoken

We gaan lekkere hapjes maken en uiteraard opeten

Koffie water haalde we bij de buren Cees Nat (in het telefoonboek bekent als accordeonist/humorist)

Dus het kon zo maar even duren voor je je ketel water had.

We kregen van onze plaatselijke miljonair de beschikking over een voormalige stijfsel droogschuur “De Mercuur” de huur voor dit onderkomen bedroeg het symbolische bedrag van fl. 1,00 + onderhoud.

Dat laatste was voor onze club een brug te ver de restauratie, want daar kwam het op neer, was ons te machtig.

 

Inmiddels is  ‘Het Houte Huys (wat eerst de Mercuur was) gerestaureerd na in andere handen gekomen te zijn.

 

Wij hebben in die oude mercuur als vereniging een prachtige tijd gehad vooral de bouw van 10 Piraat scheepjes waarmee je kon zeilen en roeien was een hoogtepunt.

Je leert de kinderen hiermee varen en daar hoort roeien en jagen ook bij.

Ons elektrisch handgereedschap zorgde ‘s avonds voor veel sneeuw op de tv van de buren op het stijfselmakerspad, Kees Pet loste deze burenstrijd soepel op want de rijdende rechter was er nog niet.

 

Ook werden er in die tijd in verband met de inrichting van het recreatie gebied hearings georganiseerd, Zonnehuis Tuindorp, Landsmeer en Zaandam waren de locaties en altijd was onze vereniging aanwezig en liet van zich horen door de volgende bestuursleden Mart Oosterwal  Lex Doornspleet en Dirk Kef.

Regelmatig waren er ook bouwbesprekingen voorgezeten door projectleider de heer P.S.J. de Groot.

Deze mijnheer vond een klankbord in Mart Oosterwal die mede door met zijn mini rekenliniaal vlotte berekeningen uit te voeren onze vereniging op de kaart zette.

 

Ons bestuur werd bij vele zaken betrokken qua inrichting en personeelsbeleid van het schap, en raakte zo betrokken bij de selectie procedure van de eerste havenmeester van de Roemer.

Deze mijnheer Willem Bakker startte als havenmeester in een keetwagen op het haventerrein.