Beste allen,
De impact van het corona virus heeft ook gevolgen voor de activiteiten van WRV Het Twiske. Op basis van de landelijk afgekondigde maatregelen, betekent dit voor onze vereniging:
• Dat de geplande activiteiten (zoals opgenomen in de jaarplanner van de Twiskepost) tot minimaal 19 januari worden opgeschort. Op een later moment zal worden bekeken of deze activiteiten later alsnog kunnen plaatsvinden (bijvoorbeeld in het najaar);
• Dat de geplande zeillessen in recreatiegebied Het Twiske vooralsnog komen te vervallen. De cursisten die zich al hebben ingeschreven, krijgen geen factuur. De zeilcommissie gaat in beraad over het organiseren van een leuk alternatief zodra dat weer mogelijk is.
• Dat bij bezoek aan het eiland / clubhuis ’t Thorbaecke alle maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Dit betekent onder meer dat een minimale afstand van 1,5 meter in acht moet worden genomen. Op aangeven van aanwezige bestuursleden en/of de havenmeesters kan hierdoor het aantal aanwezigen op het eiland worden beperkt. Hun aanwijzingen dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
We doen een beroep op eenieder om de regels van de overheid en het RIVM zoveel mogelijk ruimhartig te volgen. Wanneer we ons als vereniging niet houden aan de regels, kunnen we sancties vanuit de gemeente verwachten.
We blijven de berichtgeving en ontwikkelingen volgen en indien nodig passen we de maatregelen aan.
Heb je vragen, bel of e-mail ons.
ONDERSCHAT HET VIRUS NIET.
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen:
• Was je handen regelmatig met water en zeep
• Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Geen handen schudden
• Blijf thuis als jij of iemand in je gezin verkoudheidsklachten heeft
• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar
Wij vinden het gigantisch vervelend dat deze maatregelen getroffen worden. Laten we hopen dat we juist door deze maatregelen snel weer kunnen genieten van alles om en op het water.